a.DK SF 100

Đối tượng

Mô tả chính
Máy kiểm tra ăc quy DK SF100, thương hiệu sản xuất máy kiểm tra ăc quy hàng đầu thế giới, máy tự động nạp,xả điện vào ăc quy theo chu trình được cài đặt sẵn.
Thông tin chi tiết


back to top